Jak oznaczyć drzwi w Uroczystość Trzech Króli

                                            

                                             Jak oznaczyć drzwi w Uroczystość Trzech Króli
 

 Zgodnie z tradycją na Trzech Króli oznaczamy kredą drzwi naszych domów  Jednak dlaczego jedni umieszczają na swoich drzwiach litery K+M+B, inni zaś C+M+B? Co dokładnie oznaczają te skróty?

Umieszczany najczęściej napis K+M+B z dodaniem daty bieżącego roku odnosi się do imion trzech Mędrców ze Wschodu (Kacper, Melchior i Baltazar). Jest to powszechnie przyjęty i poprawny zapis.

Znacznie starszy i głębszy przekaz mówi, że drzwi należy oznaczać napisem C+M+B. Skrót ten pochodzi od łacińskiej sentencji Christus Mansionem Benedicat, która oznacza „Niech Chrystus mieszkanie błogosławi”. 


Dlatego zgodnie z tradycją drzwi oznacza ojciec rodziny w obecności wszystkich domowników, wypowiadając słowa modlitwy:


    Panie Jezu Chryste, którego Trzej Mędrcy


    jako Dziecię znaleźli w domu i złożyli Mu hołd,


    który wzrastałeś w domu w Nazarecie przy boku Maryi i świętego Józefa,


    uświęć i nasz dom swoją obecnością.


    Niech panuje w nim Twoja miłość, dobroć i czystość.


    Niech wszyscy tworzymy domowy Kościół,


    który w tym sanktuarium niech stale składa Ci uwielbienie i chwałę.


    Niech święte symbole, które znaczymy na drzwiach tego sanktuarium,


    przypominają nam i tym, którzy będą nas odwiedzać,


    że jesteśmy domowym Kościołem


    i za gwiazdą wiary chcemy iść na spotkanie z Tobą,


    do domu naszego wspólnego Ojca,


    z którym w jedności Ducha Świętego


    żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen 

Rytuał rodzinny, red. Bp J. Wysocki, Włocławek 2000.


Ta wymowna modlitwa pokazuje, że nie warto rezygnować z zapisu poprzez który zapraszamy Chrystusa do naszego domu i prosimy o to, aby uświęcił nasze życie swoją obecnością.

 

Leave a Reply