Day

8 lipca, 2021
Trwają prace związane z renowacją i rekonstrukcją sarkofagu Biskupa Stefana Wierzbowskiego – założyciela Góry Kalwarii. Zadanie realizowane jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Prace nad sarkofagiem prowadzi Konsorcjum Małgorzata Grupa i Alina Tomaszewska –Szewczyk w Toruniu. Dnia 18 września...
Continue Reading
W związku z trwającą pandemią COVID-19 i brakiem skutecznego lekarstwa Kościół Warszawski apeluje o podejmowanie akcji szczepień dla dobra całej społeczności. Przy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie-Wilanowie, gdzie odbędzie się beatyfikacja Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej, otwarto powszechnie dostępny punkt szczepień. Niech to będzie przykład konkretnej troski o dobro bliźniego, przykład dla...
Continue Reading