Day

14 listopada, 2021
Informujemy, że biblioteka parafialna jest czynna w każdą niedzielę w godz. od 10.00 do 12.00
Continue Reading
Zadanie pod nazwą Góra Kalwaria, Kaplica pw. św. Antoniego (2 poł. XVIII w.): prace konserwatorskie i restauratorskie – etap I, dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Continue Reading