Prace konserwatorskie i restauratorskie kaplica św. Antoniego

Zadanie pod nazwą Góra Kalwaria, Kaplica pw. św. Antoniego (2 poł. XVIII w.): prace konserwatorskie i restauratorskie – etap I, dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu