Day

13 stycznia, 2023
V Niedziela Zwykła 5 lutego Taca przeznaczona na cele remontowe naszej parafii wyniosła 6340 zł. W kaplicy w Kątach 1534 zł. Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii będzie miało miejsce 1 kwietnia 2023 r. Bractwo Misterium Męki Pańskiej zaprasza do współpracy przy tym przedsięwzięciu wszystkich zaangażowanych dotychczas jak i nowe osoby chcące wziąć w nim udział....
Continue Reading