Day

25 grudnia, 2023
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy wszystkim naszymParafianom i miłym Gościom złożyć najserdeczniejsze życzenia pokoju iradości płynącej z wiary, że Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśródnas. Wdzięczni Bogu Ojcu za miłość Jego Syna, Jezusa Chrystusa,Naszego Pana, w imieniu całej wspólnoty Księży Marianów i SióstrEucharystek życzymy Wam i waszym Rodzinom obfitości łask Bożych.Niech nowonarodzony Chrystus...
Continue Reading