Uroczystość Narodzenia Pańskiego Życzenia

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy wszystkim naszym
Parafianom i miłym Gościom złożyć najserdeczniejsze życzenia pokoju i
radości płynącej z wiary, że Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród
nas. Wdzięczni Bogu Ojcu za miłość Jego Syna, Jezusa Chrystusa,
Naszego Pana, w imieniu całej wspólnoty Księży Marianów i Sióstr
Eucharystek życzymy Wam i waszym Rodzinom obfitości łask Bożych.
Niech nowonarodzony Chrystus błogosławi Ojczyznę miłą, nasze rodziny
i domy.