Boże Ciało

W czwartek 30 maja będziemy obchodzić w Kościele Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.

Msze św. w kościele parafialnym będą sprawowane o godz. 7.00, 8.30, 10.00 i 19.00, natomiast główna Msza św. zostanie odprawiona o godz. 11.30, po niej przejdziemy z procesją eucharystyczną do czterech ołtarzy. Trasa procesji będzie prowadzić od kościoła „na Górce”, DPS i Straży Pożarnej przy ul. ks. Sajny do kościoła parafialnego.

Początki uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Boże Ciało, czyli uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zostało ustanowione po widzeniach bł. Julianny z Cornillon, augustianki. W 1245 roku miała ona wizje, podczas których zobaczyła jasną tarczę księżyca z ciemną plamą.

Zinterpretowano ten fakt jako brak należytego święta, które byłoby uczczeniem Ciała i Krwi Pańskiej. Pan Jezus wyznaczył nawet dzień, czwartek po niedzieli Trójcy Przenajświętszej. W związku z objawieniami bł. Julianny lokalny biskup Robert z Liège (dzisiejsza Belgia) ustanowił to święto dla swej diecezji.

Dla całego Kościoła święto to zostało ustanowione przez papieża Urbana IV. Bullą Transiturus – de hoc Mundo wprowadził je do kalendarza liturgicznego w 1264 roku. Dokument jednak nie został wydany z powodu śmierci papieża. Dlatego też ostatecznie potwierdził je Jan XXII w 1317 roku.

Leave a Reply