Bierzmowanie

I rok przygotowań

Wymagania do zaliczenia I roku przygotowania do bierzmowania:

 1. Uczestnictwo w spotkaniach organizowanych w Kościele na Górce
 • Będzie sprawdzana obecność przy wejściu do Kościoła
 • Każda nieobecność musi być usprawiedliwiona przez rodzica
 • Przy nieobecności na dwóch spotkaniach należy umówić się z księdzem prowadzącym na rozmowę w celu uzupełnienia zaległości
 1. Uczestnictwo w każdej niedzielnej Mszy Św.
 • Sprawdzanie frekwencji na podstawie podpisu w indeksie
 • Może być to uczestnictwo w dowolnym kościele lub parafii
 • Kandydaci do bierzmowania są zachęcani, aby uczestniczyć we Mszy Św. w godz. 11 w kościele na Górce, ale nie jest to obowiązkowe
 1. Co miesięczna spowiedź potwierdzona podpisem w indeksie
 2. Uczestnictwo w Truduum Paschalnym potwierdzone podpisami w indeksie
 3. Uczestnictwo w rekolekcjach Adwentowych i Wielkopostnych potwierdzone podpisami w indeksie
 4.  Trzykrotne uczestnictwo w Drodze Krzyżowej w czasie Wielkiego Postu potwierdzone podpisem w indeksie
 5. Co najmniej dwukrotne uczestnictwo w parafialnych grupach młodzieżowych potwierdzone podpisem w indeksie w rubryce:Małe grupy dzielenia.
 6. Obecność na Czuwaniu przed Zesłaniem Ducha Św., które odbędzie się 22.05.21 r. w kościele na Górce potwierdzone sprawdzeniem obecności.
 7. Rozmowa końcowa z księdzem prowadzącym. Przeprowadzona będzie w oparciu o doświadczenie kandydata z całego roku przygotowania oraz o pytania z otrzymanych przy zapisach materiałów formacyjnych (Aneks II Co należy wiedzieć na egzaminie przed bierzmowaniem, s. 70-77). Odbędzie się 29.05.21 r. w salkach parafialnych.
 8. Dostarczenie do końca pierwszego roku ewentualnych świadectw Chrztu (dla kandydatów chrzczonych poza nasza parafią) oraz ewentualnych zgód na przyjęcie bierzmowania w naszej parafii od własnego proboszcza (dla kandydatów z poza naszej parafii)

W razie pytań czy wątpliwości proszę zwracać się do księdza prowadzącego lub ks. Proboszcza. Gdy sytuacja nie pozwoli na przeprowadzenie przygotowania w normalnym trybie, odpowiednie decyzje i wytyczne co dalszych działań będą podawane na internetowej stronie parafialnej, stronie internetowej przygotowania do sakramentu bierzmowania oraz na profilu FB kościoła na Górce.

II rok przygotowań

Wymagania do zaliczenia II roku przygotowania do bierzmowania:

 1. Uczestnictwo w spotkaniach organizowanych w małych grupach (daty patrz wyżej)
 • Będzie sprawdzana obecność na każdym spotkaniu
 • Każda nieobecność musi być usprawiedliwiona przez rodzica
 •  Przy nieobecności na dwóch spotkaniach należy umówić się z księdzem prowadzącym na rozmowę w celu uzupełnienia zaległości
 1. Uczestnictwo w każdej niedzielnej Mszy Św.
 • Sprawdzanie frekwencji na podstawie podpisu w indeksie
 • Może być to uczestnictwo w dowolnym kościele lub parafii
 • Kandydaci do bierzmowania są zachęcani, aby uczestniczyć we Mszy Św. w godz. 11 w kościele na Górce, ale nie jest to obowiązkowe
 1. Co miesięczna spowiedź potwierdzona podpisem w indeksie
 2. Uczestnictwo w Truduum Paschalnym potwierdzone podpisami w indeksie
 3. Uczestnictwo w rekolekcjach Adwentowych i Wielkopostnych potwierdzone podpisami w indeksie
 4. Trzykrotne uczestnictwo w Drodze Krzyżowej w czasie Wielkiego Postu potwierdzone podpisem w indeksie
 5. Co najmniej jedno uczestnictwo w parafialnych grupach młodzieżowych potwierdzone podpisem na liście w danej grupie.
 6. Rozmowa końcowa z księdzem prowadzącym. Przeprowadzona będzie w oparciu o doświadczenie kandydata z całego roku przygotowania
 7. Dostarczenie do ostatniego spotkania w grupach wszystkich wymaganych dokumentów (akt chrztu; pozwolenia proboszcza, gdy kandydat z poza naszej parafii; zaświadczenia od katechety; zaświadczenie o świadku bierzmowania; życiorys patrona bierzmowania)

Terminy rozmów indywidualnych dopuszczających do przyjęcia sakramentu oraz prób przed samą uroczystością zostaną podane w późniejszym czasie, ponieważ są uzależnione od daty samego bierzmowania.

W razie pytań czy wątpliwości proszę zwracać się do księdza prowadzącego lub ks. Proboszcza.

Gdy sytuacja nie pozwoli na przeprowadzenie przygotowania w normalnym trybie, odpowiednie decyzje i wytyczne co dalszych działań będą podawane na internetowej stronie parafialnej, stronie internetowej przygotowania do sakramentu bierzmowania oraz na profilu FB kościoła na Górce.

Spotkania odbywać się zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami sanitarno-epidemiologicznymi. 

W razie nagłych zmian terminów poszczególnych wydarzeń kandydaci będą informowani za pośrednictwem swoich animatorów. Informacje te będą również podawane na stronie internetowej przygotowania do sakramentu bierzmowania oraz na profilu FB kościoła na Górce.