Bierzmowanie

I rok przygotowań

 • Witajcie drodzy bierzmanci I roku 🙂

Pierwsze spotkanie dla kandydatów I roku odbędzie się w Piątek 7 Października o godz. 18.00 w Kościele na Górce!

Omówione zostaną poszczególne warunki do zaliczenia I roku przygotowania ora zostaną wręczone indeksy i materiały formacyjne. 

Wszelkie informacje będą przekazywane również za pomocą strony na Facebooku: Kościół na Górce. 

Spotkanie z rodzicami kandydatów roku I odbędzie się: 19 Października (środa) o godz. 18.00 w Kościele na Górce.

 

 

Kontakt w sprawie bierzmowania: 

ks. Kacper
695338496
od Pon do Sb (z wyjątkiem czwartku)
godz. 16.00-20.00
e-mail: kosciolnagorce@gmail.com

Jeśli się pragniesz przygotować się do bierzmowania, to proszę o:

 1.    a) wypełnienie i przesłanie „Opinii kandydata do Sakramentu Bierzmowania”  
                  do pobrania tutaj: Opinia kandydata

            b)wypełnienie „Formularza zgłoszenia”

 • formularz do pobrania tutaj: Formularz zgłoszeniowy
 • należy go pobrać na swój komputer, uzupełnić i dostarczyć go do kancelarii do 30.09 (Piątek), wraz z opłatą 25 zł. Zostanie ona przeznaczona na niezbędne materiały formacyjne (jeśli jest trudność finansowa, to przynieś zgłoszenie bez ofiary).
 • jeśli jesteś z innej parafii, dostarcz zgodę proboszcza twojej parafii na przygotowanie w naszej parafii,
 • dostarcz metrykę chrztu z parafii chrztu św.

Wymagania do zaliczenia I roku przygotowania do bierzmowania:

 1. Uczestnictwo w spotkaniach organizowanych w Kościele na Górce
 • Będzie sprawdzana obecność na koniec spotkania
 • Każda nieobecność musi być usprawiedliwiona przez rodzica
 • Przy nieobecności na dwóch spotkaniach należy umówić się z księdzem prowadzącym na rozmowę w celu uzupełnienia zaległości
 • Po każdej katechezie będzie możliwość zadawania pytań, nie tylko związanych z tematem katechezy.
 • Pytania również można wysyłać na adres: kosciolnagorce@gmail.com, a odpowiedź na nie będzie udzielona na najbliższej katechezie
 1. Uczestnictwo w każdej niedzielnej Mszy Św.
 • Sprawdzanie frekwencji na podstawie podpisu w indeksie
 • Może być to uczestnictwo w dowolnym kościele lub parafii
 • Kandydaci do bierzmowania są zachęcani, aby uczestniczyć we Mszy Św. w godz. 11 w kościele na Górce
 1. Co miesięczna spowiedź potwierdzona podpisem w indeksie
 2. Uczestnictwo w Truduum Paschalnym potwierdzone podpisami w indeksie
 3. Uczestnictwo w rekolekcjach Adwentowych i Wielkopostnych potwierdzone podpisami w indeksie
 4. Trzykrotne uczestnictwo w Drodze Krzyżowej w czasie Wielkiego Postu potwierdzone podpisem w indeksie
 5. Co najmniej dwukrotne uczestnictwo w parafialnych grupach młodzieżowych

– Grupa młodzieżowa Abba

– Zespół młodzieżowy Synaj

– Ministranci

 1. Rozmowa końcowa z księdzem prowadzącym. Przeprowadzona będzie w oparciu o doświadczenie kandydata z całego roku przygotowania oraz o pytania z otrzymanych przy zapisach materiałów formacyjnych (Aneks II Co należy wiedzieć na egzaminie przed bierzmowaniem, s. 70-77). Odbędzie się 29.05.21 r. w salkach parafialnych.
 2. Dostarczenie do końca pierwszego roku ewentualnych świadectw Chrztu (dla kandydatów chrzczonych poza nasza parafią) oraz ewentualnych zgód na przyjęcie bierzmowania w naszej parafii od własnego proboszcza (dla kandydatów z poza naszej parafii)

Kalendarz, tematy spotkań, jak i poszczególnie wymagania do zaliczenia pierwszego roku przygotowania do Sakramentu Bierzmowania mogą ulec zmianie. O wszystkich istotnych zmianach kandydaci będą informowania drogą mailową, poprzez strone internetową parafii oraz profil Kościoła na Górce na Facebooku.

II rok przygotowań

Witajcie drodzy bierzmanci II roku 🙂

 

Pierwsze spotkanie dla kandydatów II roku odbędzie się w Piątek 14 Października o godz. 18.00 w Kościele na Górce!

Omówione zostaną poszczególne warunki do zaliczenia II roku przygotowania ora zostaną wręczone indeksy. 

Spotkanie z rodzicami kandydatów roku II odbędzie się: 20 Października (czwartek) o godz. 18.00 w Kościele na Górce.

 

695338496
od Pon do Sb (z wyjątkiem czwartku) 
godz. 16.00-20.00
e-mail: kosciolnagorce@gmail.com

Wymagania do zaliczenia II roku przygotowania do bierzmowania:

 1. Uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych (daty zostaną ustalone i podane) 
 • Będzie sprawdzana obecność na każdym spotkaniu
 • Każda nieobecność musi być usprawiedliwiona przez rodzica
 • Przy nieobecności na dwóch spotkaniach należy umówić się z księdzem prowadzącym na rozmowę w celu uzupełnienia zaległości
 1. Uczestnictwo w każdej niedzielnej Mszy Św.
 • Sprawdzanie frekwencji na podstawie podpisu w indeksie
 • Kandydaci II roku są zobowiązani, w miarę możliwości do uczestnictwa we Mszy Św. w Kościele na Górce o godz. 11.00.
 1. Co miesięczna spowiedź potwierdzona podpisem w indeksie
 2. Uczestnictwo w Truduum Paschalnym potwierdzone podpisami w indeksie
 3. Uczestnictwo w rekolekcjach Adwentowych i Wielkopostnych potwierdzone podpisami w indeksie
 4. Wyjazd na trzydniowe rekolekcje organizowane dla kandydatów do bierzmowania. 
 5. Trzykrotne uczestnictwo w Drodze Krzyżowej w czasie Wielkiego Postu potwierdzone podpisem w indeksie
 6. Co najmniej jedno uczestnictwo w parafialnych grupach młodzieżowych potwierdzone podpisem na liście w danej grupie.
 7. Rozmowa końcowa z księdzem prowadzącym. Przeprowadzona będzie w oparciu o doświadczenie kandydata z całego roku przygotowania
 8. Dostarczenie do ostatniego spotkania w grupach wszystkich wymaganych dokumentów (akt chrztu; pozwolenia proboszcza, gdy kandydat z poza naszej parafii; zaświadczenia od katechety; zaświadczenie o świadku bierzmowania; życiorys patrona bierzmowania)

W razie pytań czy wątpliwości proszę zwracać się do księdza prowadzącego.