Bierzmowanie

I rok przygotowań

Witajcie drodzy bierzmanci I roku 🙂 

Terminy katechez dla I roku przygotowania do Sakramentu bierzmowania: 

Spotkania odbywają się w Kościele na Górce o godz. 18.00

17.11 (Piątek)

13.12 (Środa) (wyjątkowo o godz. 19.00)

16.02 (Piątek)

20.03 (Środa)

17.04 (Środa) Zmiana terminu z powodu Misji Parafialnych! 

27-28.05 (Poniedziałek-Wtorek) 16.00-19.00 Rozmowy indywidualne i egzamin końcowy (salka przy kancelarii parafialnej) 

Kontakt w sprawie bierzmowania: 

ks. Kacper
695338496
od Pon do Sb (z wyjątkiem czwartku)
godz. 16.00-20.00
e-mail: kosciolnagorce@gmail.com

Jeśli się pragniesz przygotować się do bierzmowania, to proszę o:

 1.    a) wypełnienie i przesłanie „Opinii kandydata do Sakramentu Bierzmowania”  
                  do pobrania tutaj: Opinia kandydata

            b)wypełnienie „Formularza zgłoszenia”

 • formularz do pobrania tutaj: Formularz zgłoszeniowy
 • należy go pobrać na swój komputer, uzupełnić i dostarczyć go do kancelarii do 30.09 (Piątek), wraz z opłatą 25 zł. Zostanie ona przeznaczona na niezbędne materiały formacyjne (jeśli jest trudność finansowa, to przynieś zgłoszenie bez ofiary).
 • jeśli jesteś z innej parafii, dostarcz zgodę proboszcza twojej parafii na przygotowanie w naszej parafii,
 • dostarcz metrykę chrztu z parafii chrztu św.

Wymagania do zaliczenia I roku przygotowania do bierzmowania:

 1. Uczestnictwo w spotkaniach organizowanych w Kościele na Górce

  Będzie sprawdzana obecność na koniec spotkania
  Każda nieobecność musi być usprawiedliwiona przez rodzica
  Przy nieobecności na dwóch spotkaniach należy umówić się z księdzem prowadzącym na rozmowę w celu uzupełnienia zaległości
  Po każdej katechezie będzie możliwość zadawania pytań, nie tylko związanych z tematem katechezy.
  Pytania również można wysyłać na adres: kosciolnagorce@gmail.com, a odpowiedź na nie będzie udzielona na najbliższej katechezie

 2. Uczestnictwo w każdej niedzielnej Mszy Św.

  Sprawdzanie frekwencji na podstawie podpisu w indeksie
  Może być to uczestnictwo w dowolnym kościele lub parafii
  Kandydaci do bierzmowania są zachęcani, aby uczestniczyć we Mszy Św. w godz. 11 w kościele na Górce

 3. Co miesięczna spowiedź potwierdzona podpisem w indeksie
 4. Uczestnictwo w Truduum Paschalnym potwierdzone podpisami w indeksie
 5. Uczestnictwo w rekolekcjach Adwentowych i Wielkopostnych potwierdzone podpisami w indeksie
 6. Trzykrotne uczestnictwo w Drodze Krzyżowej w czasie Wielkiego Postu potwierdzone podpisem w indeksie.
 7. Rozmowa końcowa z księdzem prowadzącym. Przeprowadzona będzie w oparciu o doświadczenie kandydata z całego roku przygotowania oraz o pytania z otrzymanych przy zapisach materiałów formacyjnych (Aneks II Co należy wiedzieć na egzaminie przed bierzmowaniem, s. 70-77
  oraz Wierzę bo chcę! s.49-70). 
 8. Dostarczenie do końca pierwszego roku ewentualnych świadectw Chrztu (dla kandydatów chrzczonych poza nasza parafią) oraz ewentualnych zgód na przyjęcie bierzmowania w naszej parafii od własnego proboszcza (dla kandydatów z poza naszej parafii)

Kalendarz, tematy spotkań, jak i poszczególnie wymagania do zaliczenia pierwszego roku przygotowania do Sakramentu Bierzmowania mogą ulec zmianie. O wszystkich istotnych zmianach kandydaci będą informowania drogą mailową, poprzez strone internetową parafii oraz profil Kościoła na Górce na Facebooku.

II rok przygotowań

Witajcie drodzy bierzmanci II roku 🙂

Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania rok II odbędzie się 11 października o godz. 18.00 w Kościele na Górce.

Spotkanie z rodzicami odbędzie się 24 października o godz. 18.00 w Kościele na Górce. 

695338496
od Pon do Sb (z wyjątkiem czwartku) 
godz. 16.00-20.00
e-mail: kosciolnagorce@gmail.com

Wymagania do zaliczenia II roku przygotowania do bierzmowania:

 1. Uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych (daty zostaną ustalone i podane) 
 • Będzie sprawdzana obecność na każdym spotkaniu
 • Każda nieobecność musi być usprawiedliwiona przez rodzica
 • Przy nieobecności na dwóch spotkaniach należy umówić się z księdzem prowadzącym na rozmowę w celu uzupełnienia zaległości
 1. Uczestnictwo w każdej niedzielnej Mszy Św.

  Sprawdzanie frekwencji na podstawie podpisu w indeksie
  Kandydaci II roku są zobowiązani, w miarę możliwości do uczestnictwa we Mszy Św. w Kościele na Górce o godz. 11.00.

 2. Co miesięczna spowiedź potwierdzona podpisem w indeksie
 3. Uczestnictwo w Truduum Paschalnym potwierdzone podpisami w indeksie
 4. Uczestnictwo w rekolekcjach Adwentowych i Wielkopostnych potwierdzone podpisami w indeksie
 5. Trzykrotne uczestnictwo w Drodze Krzyżowej w czasie Wielkiego Postu potwierdzone podpisem w indeksie
 6. Co najmniej jedno uczestnictwo w parafialnych grupach młodzieżowych potwierdzone podpisem na liście w danej grupie.
 7. Rozmowa końcowa z księdzem prowadzącym. Przeprowadzona będzie w oparciu o doświadczenie kandydata z całego roku przygotowania
 8. Dostarczenie do ostatniego spotkania w grupach wszystkich wymaganych dokumentów (akt chrztu; pozwolenia proboszcza, gdy kandydat z poza naszej parafii; zaświadczenia od katechety; zaświadczenie o świadku bierzmowania; życiorys patrona bierzmowania)
 9.  Informacje nt. świadka bierzmowania:
  – Zadaniem świadka bierzmowania jest troska o to, by bierzmowany wypełniał obowiązki wypływające z przyjęcia tego sakramentu.
  – świadkiem powinien być jeden z rodziców chrzestnych.
  – Tam gdzie nie jest to możliwe, świadkiem bierzmowania może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej (chrzest, Eucharystia, bierzmowanie), ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem.
  – Świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego.
  – Jeśli świadek bierzmowania nie jest znany proboszczowi, powinien przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania. (świadkowe z naszej parafii nie muszą)
  – W tym celu świadek powinien zgłosić się do swojej parafii z prośbą o zaświadczenie, że może pełnić tę funkcję, następnie dostarczyć je księdzu przygotowującemu do sakramentu bierzmowania.
  – Świadek powinien wspierać bierzmowanego radą, czynem i modlitwą.

W razie pytań czy wątpliwości proszę zwracać się do księdza prowadzącego.