Bierzmowanie

II rok przygotowań

I rok przygotowań

 • Witajcie drodzy bierzmanci I roku 🙂

OGŁOSZENIE! 

Zmiana terminu najbliższej katechezy!

Najbliższa katecheza w poniedziałek 25 kwietnia o godz. 18.00 w Kościele na Górce. 

Kontakt w sprawie bierzmowania: 

ks. Kacper
695338496
od Pon do Sb (z wyjątkiem czwartku) 
godz. 16.00-20.00
e-mail: kosciolnagorce@gmail.com

Osoby, które nie wzięły udziału w obrzędzie przyjęcia kandydatów (w dniu 25.10) są proszone o pilny kontakt z ks. Kacprem.

Plan przygotowania do Sakramentu Bierzmowania rok I

Data Spotkania

Godzina spotkania

Miejsce Spotkania

Temat i przebieg spotkania

07.10.21 r. (Czw)

18.30

Kościół na Górce

Masz Święta inauguracyjna

 

11.10.21 r. (Pn)

19.00

Kościół na Górce

Spotkanie dla rodziców

25.10.21 (Pn)  

18.00

Kościół na Górce

Obrzęd przyjęcia kandydatów

(Obowiązkowo!)

08.11.21 r. (Pn)

18.00

Kościół na Górce

Katecheza: Istota Bierzmowania

13.12.21 r. (Pn)

 

18.00

Kościół na Górce

Katecheza: Duch Św. w Biblii

17.01.22 r. (Pn)

 

18.00

Kościół na Górce

Dary Ducha Św. 

21.02.22 r. (Pn)

 

18.00

Kościół na Górce

Po co mam się spowiadać?

14.03.22 r. (Pn)

 

18.00

Kościół na Górce

Co to jest Eucharystia?

25.04.22 r. (Pn)

 

18.00

Kościół na Górce

Katecheza: Kerygmat 

20-22.05.22 r.

18.30

Kościół na Górce

Spotkanie Młodzieży na Mariankach

28.05. 22 r.

9.00

Salki Parafialne

Rozmowy indywidualne i decyzja o dopuszczeniu na II rok przygotowania (Do tego terminu donieść ewentualne zgody od własnego proboszcza i Świadectwo Chrztu)

06.22 r.

???

Kościół Parafialny

Bierzmowanie II roku

 

Wymagania do zaliczenia I roku przygotowania do bierzmowania:

 1. Uczestnictwo w spotkaniach organizowanych w Kościele na Górce
 • Będzie sprawdzana obecność na koniec spotkania
 • Każda nieobecność musi być usprawiedliwiona przez rodzica
 • Przy nieobecności na dwóch spotkaniach należy umówić się z księdzem prowadzącym na rozmowę w celu uzupełnienia zaległości
 • Po każdej katechezie będzie możliwość zadawania pytań, nie tylko związanych z tematem katechezy. 
 • Pytania również można wysyłać na adres: kosciolnagorce@gmail.com, a odpowiedź na nie będzie udzielona na najbliższej katechezie
 1. Uczestnictwo w każdej niedzielnej Mszy Św.
 • Sprawdzanie frekwencji na podstawie podpisu w indeksie
 • Może być to uczestnictwo w dowolnym kościele lub parafii
 • Kandydaci do bierzmowania są zachęcani, aby uczestniczyć we Mszy Św. w godz. 11 w kościele na Górce
 1. Co miesięczna spowiedź potwierdzona podpisem w indeksie
 2. Uczestnictwo w Truduum Paschalnym potwierdzone podpisami w indeksie
 3. Uczestnictwo w rekolekcjach Adwentowych i Wielkopostnych potwierdzone podpisami w indeksie
 4. Trzykrotne uczestnictwo w Drodze Krzyżowej w czasie Wielkiego Postu potwierdzone podpisem w indeksie
 5. Co najmniej dwukrotne uczestnictwo w parafialnych grupach młodzieżowych

– Grupa młodzieżowa Abba

– Zespół młodzieżowy Synaj

– Ministranci

 1. Rozmowa końcowa z księdzem prowadzącym. Przeprowadzona będzie w oparciu o doświadczenie kandydata z całego roku przygotowania oraz o pytania z otrzymanych przy zapisach materiałów formacyjnych (Aneks II Co należy wiedzieć na egzaminie przed bierzmowaniem, s. 70-77). Odbędzie się 29.05.21 r. w salkach parafialnych.
 2. Dostarczenie do końca pierwszego roku ewentualnych świadectw Chrztu (dla kandydatów chrzczonych poza nasza parafią) oraz ewentualnych zgód na przyjęcie bierzmowania w naszej parafii od własnego proboszcza (dla kandydatów z poza naszej parafii)

Kalendarz, tematy spotkań, jak i poszczególnie wymagania do zaliczenia pierwszego roku przygotowania do Sakramentu Bierzmowania mogą ulec zmianie. O wszystkich istotnych zmianach kandydaci będą informowania drogą mailową, poprzez strone internetową parafii oraz profil Kościoła na Górce na Facebooku.

Witajcie drodzy bierzmanci II roku 🙂

Przypominam o rekolekcjach adwentowych odbywających się w kościele parafialnym. Oprócz niedzieli nauki są w poniedziałek wtorek i środę w godz. 6.45, 8.00, 10.00 16.45 (dzieci), 18.00 i 19.30.

ks. Kacper
695338496
od Pon do Sb (z wyjątkiem czwartku) 
godz. 16.00-20.00
e-mail: kosciolnagorce@gmail.com

Wymagania do zaliczenia II roku przygotowania do bierzmowania:

 1. Uczestnictwo w spotkaniach organizowanych w małych grupach (daty zostaną ustalone i podane przez animatorów) 
 • Będzie sprawdzana obecność na każdym spotkaniu
 • Każda nieobecność musi być usprawiedliwiona przez rodzica
 • Przy nieobecności na dwóch spotkaniach należy umówić się z księdzem prowadzącym na rozmowę w celu uzupełnienia zaległości
 1. Uczestnictwo w każdej niedzielnej Mszy Św.
 • Sprawdzanie frekwencji na podstawie podpisu w indeksie
 • Kandydaci II roku są zobowiązani, w miarę możliwości do uczestnictwa we Mszy Św. w Kościele na Górce o godz. 11.00.
 1. Co miesięczna spowiedź potwierdzona podpisem w indeksie
 2. Uczestnictwo w Truduum Paschalnym potwierdzone podpisami w indeksie
 3. Uczestnictwo w rekolekcjach Adwentowych i Wielkopostnych potwierdzone podpisami w indeksie
 4. Wyjazd na trzydniowe rekolekcje organizowane dla kandydatów do bierzmowania. 
 5. Trzykrotne uczestnictwo w Drodze Krzyżowej w czasie Wielkiego Postu potwierdzone podpisem w indeksie
 6. Co najmniej jedno uczestnictwo w parafialnych grupach młodzieżowych potwierdzone podpisem na liście w danej grupie.
 7. Rozmowa końcowa z księdzem prowadzącym. Przeprowadzona będzie w oparciu o doświadczenie kandydata z całego roku przygotowania
 8. Dostarczenie do ostatniego spotkania w grupach wszystkich wymaganych dokumentów (akt chrztu; pozwolenia proboszcza, gdy kandydat z poza naszej parafii; zaświadczenia od katechety; zaświadczenie o świadku bierzmowania; życiorys patrona bierzmowania)

W razie pytań czy wątpliwości proszę zwracać się do księdza prowadzącego. 

Gdy sytuacja nie pozwoli na przeprowadzenie przygotowania w normalnym trybie, odpowiednie decyzje i wytyczne co dalszych działań będą podawane na internetowej stronie parafialnej, stronie internetowej przygotowania do sakramentu bierzmowania oraz na profilu FB kościoła na Górce.

Spotkania odbywać się zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami sanitarno-epidemiologicznymi. 

W razie nagłych zmian terminów poszczególnych wydarzeń kandydaci będą informowani za pośrednictwem swoich animatorów. Informacje te będą również podawane na stronie internetowej przygotowania do sakramentu bierzmowania oraz na profilu FB kościoła na Górce.