Blog Full Right Sidebar With Frame

Caption aligned here
Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Operacja  „Renowacja i rekonstrukcja sarkofagu Biskupa Stefana Wierzbowskiego – założyciela miasta ” jest realizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Cel ogólny 2:  Rozwój turystyki w oparciu o potencjał przyrodniczy, kulturowy oraz bogatą historię regionu.  Cel szczegółowy 2.2: Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego i odnowa miejsc pamięci...
Continue Reading
Informujemy, że biblioteka parafialna jest czynna w niedzielę od godz. od 11.00 do 13.00
Continue Reading
W środę 12 czerwca rozpoczynamy świętowanie odpustu związanego z kultem św. Antoniego. W tym dniu o godz. 19.00 wyruszy procesja z relikwiami św. Antoniego z kościoła parafialnego do kaplicy św. Antoniego. Po niej nabożeństwo ku czci św. Antoniego i błogosławieństwo relikwiami. W swoich kazaniach święty z Padwy często wskazywał na lilie, jako symbol piękna i duchowej czystości. Dlatego prosimy o przyniesienie na procesję lilie. Msze św. w dniu odpustu 13...
Continue Reading
23 czerwca 2024 roku  Godzina Mszy św.CelebransSpowiednicy7:00ks. Proboszczks. Wikariusz, ks. Kacper8:30ks. Wikariuszks. Franciszek, ks. Proboszcz10:00ks. Kacperks. Wikariusz11:30ks. Wikariuszks. Kacper, ks. Franciszek13:00ks. Kacperks. Antoni, ks. Wikariusz19:00ks. Franciszekks. Paweł, ks. Kacper11:00Górkaks. Antoniks. Franciszek10:30/12:00(Kąty)ks. Proboszczks. Andrzej9:30 (DPS)ks. Andrzej
Continue Reading
Zapraszamy na nabożeństwa do Serca Pana Jezusa, które w dni powszednie od poniedziałku do piątku będą odprawiane o godz. 18.30, w sobotę po Mszy św. o godz. 8.00, w niedzielę o godz. 18.30.
Continue Reading
1 2 3 83