Chrzest

Przygotowanie do chrztu

Sakrament chrztu świętego udzielany jest w II i IV niedzielę miesiąca.
 
Rodzice dziecka, najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem zgłaszają dziecko do chrztu.
 
 Wymagane dokumenty:
 
​– akt urodzenia dziecka (odpis z USC)
 
– wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców lub zaświadczenie o ślubie konkordatowym
 
– dane o rodzicach chrzestnych (wyznanie rzymskokatolickie, wiek, dokładny adres zamieszkania)
 
– zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że mogą być chrzestnymi (musi to być osoba wierząca i praktykująca, nie związana żadnymi przeszkodami kanonicznymi, która przystąpi do spowiedzi i Komunii Świętej; osoba bierzmowana).
 
​Nauki przed chrztem dla rodziców i chrzestnych odbywają się w pierwsze soboty miesiąca o godz. 17.15 w sali domu parafialnego przy ul. ks. Sajny 2.