Małżeństwo

Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa

Kurs przedmałżeński rozpocznie się 15 lutego (czwartek) g. 19.00 połowie 2024 roku. Zapisy na pierwszym spotkaniu 

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej nie później niż trzy miesiące przed planowaną datą ślubu (termin ślubu mogą zarezerwować wcześniej).

Jeżeli narzeczeni zawierają ślub tzw. konkordatowy (tzn. tylko w kościele, ale ze skutkami prawa cywilnego) zobowiązani są zgłosić się do USC i dostarczyć dokument zezwalający na pobłogosławienie małżeństwa ze skutkami cywilnymi (w USC wymagane są dowody osobiste oraz skrócone odpisy aktu urodzenia obojga narzeczonych). Zaświadczenie to ważne jest 3 miesiące.

Wymagane dokumenty:

– świadectwo chrztu św. wystawione maksymalnie 6 miesięcy przed planowanym ślubem, z adnotacją o stanie wolnym i o przyjęciu sakramentu bierzmowania

– dowód osobisty

– zaświadczenie o ukończeniu nauk przedmałżeńskich i spotkań w Poradni Rodzinnej

– zaświadczenie z USC , lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto ślub cywilny

– dane Świadków Ślubu (wiek, wyznanie, dokładny adres zamieszkania)

http://duszpasterstworodzin.pl/dla-narzeczonych/przygotowanie-do-malzenstwa-krok-po-kroku/