Ponowny, symboliczny obrzęd pogrzebowy Bp. Stefana Wierzbowskiego