Pomoc ofiarom wykorzystywania seksualnego

Pomoc ofiarom nadużyć seksualnych, pokrzywdzonych w dzieciństwie przez osoby duchowne to zadanie dwóch księży wyznaczonych przez kard. Kazimierza Nycza.

W Archidiecezji Warszawskiej od lutego 2015 r. funkcję delegata biskupa pełni ks. dr Piotr Odziemczyk, natomiast duszpasterza – ks. Jakub Szcześniak.

Ks. dr Piotr Odziemczyk, wicekanclerz Kurii Metropolitalnej Warszawskiej jako delegat biskupa „przewodniczy komisji stałej lub powołanej ad hoc do prowadzenia dochodzenia wstępnego przewidzianego normami Stolicy Apostolskiej i Wytycznymi Konferencji Episkopatu Polski”.

Natomiast ks. Jakub Szcześniak jako duszpasterz będzie służył pomocą duszpasterską w przypadku, gdy taka pomoc będzie potrzebna osobom pokrzywdzonym, ich najbliższym oraz wspólnocie kościelnej lub wychowawczej, w której doszło do nadużycia.

Księża odbyli specjalistyczne szkolenia organizowane przez koordynatora Episkopatu Polski ds. ochrony dzieci i młodzieży oraz Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie.

Wniosek o sprawdzenie w rejestrze

W przypadku zatrudnienia lub dopuszczenia osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi (np. wyjazdy na ferie zimowe, agroturystyka, obozy jeździeckie), pracodawca lub inny organizator w zakresie takiej działalności ma obowiązek sprawdzenia, czy dane zatrudnianej lub dopuszczanej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS).

Wytyczne

dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia.

Delegaci ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży w Archidiecezji Warszawskiej:

  1. Ks. kan. dr Piotr Odziemczyk
    tel. +48 532 741 501, wicekanclerz@mkw.pl
  2. Ks. dr Michał Turkowski
    tel. +48 662 665 975 biurodelegata@mkw.pl
  3. mgr Beata Chojnacka
    tel. +48 577 484 345 ochrona.dzieci@mkw.pl

Duszpasterz pokrzywdzonych z powodu wykorzystania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne w Archidiecezji Warszawskiej:

Ks. prałat lic. Jakub Szcześniak

tel. +48 532 628 474  ojakubsz@gmail.com

Kurator diecezjalny:
Ks. dr Marcin Szczerbiński