70 lecie Księży Marianów i Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii w parafii