Odpust św. Antoniego

W sobotę 10 czerwca rozpoczynamy świętowanie odpustu związanego z kultem św. Antoniego. Tego dnia o godz. 19.30 wyruszy procesja z relikwiami św. Antoniego z kościoła parafialnego do kaplicy św. Antoniego. W swoich kazaniach święty z Padwy często wskazywał na lilie, jako symbol piękna i duchowej czystości. Dlatego prosimy o przyniesienie na procesję lilie. Po niej nabożeństwo ku czci św. Antoniego i błogosławieństwo relikwiami. Następnie o godz. 20.50 w ogrodach klasztornych kino plenerowe pokaz filmu pt.: „Próba ogniowa”. Film opowiadający historię Kaleba Holtona, kapitana straży pożarnej, ceniącego poświęcenie i służbę na rzecz innych, ale niepotrafiącego poradzić sobie w swojej najważniejszej roli – męża. Za tydzień w niedzielę Msze św. będą odprawiane na ołtarzu polowym przy kaplicy św. Antoniego o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 19.00.

We wtorek 13 czerwca główne uroczystości. Tego dnia Msze św. na ołtarzu polowym kaplicy św. Antoniego o godz. 7.00, 8.30, 10.00 (z udziałem chorych), 12.00 (O Boże błogosławieństwo dla Parafian i Gości), 18.00 (W intencji rodziców oczekujących potomstwa i Boże błogosławieństwo dla dzieci z naszej parafii). Kazania głosi O. Rafał Kołodziejski, proboszcz parafii Bożego Ciała Ojców Franciszkanów w Suwałkach. Odpust zupełny można uzyskać pod zwykłymi warunkami: stan łaski uświęcającej, wyrzeczenie się grzechu, Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego Po każdej Mszy św. błogosławieństwo relikwiami św. Antoniego. W czasie odpustu będzie można składać intencje za wstawiennictwem św. Antoniego. W tych intencjach w każdy wtorek będzie odprawiona Msza św. o godz. 9.00. W tym dniu będzie wystawiona księga pamiątkowa.