Dzień Papieski

W tym roku Dzień Papieski obchodzony będzie pod hasłem „Św. Jan Paweł II Cywilizacja życia”. Słowa te nawiązują do encykliki św. Jana Pawła II – Evangelium vitae (Ewangelia życia).