Odpust Św. Antoniego

W środę 12 czerwca rozpoczynamy świętowanie odpustu związanego z kultem św. Antoniego. W tym dniu o godz. 19.00 wyruszy procesja z relikwiami św. Antoniego z kościoła parafialnego do kaplicy św. Antoniego. Po niej nabożeństwo ku czci św. Antoniego i błogosławieństwo relikwiami. W swoich kazaniach święty z Padwy często wskazywał na lilie, jako symbol piękna i duchowej czystości. Dlatego prosimy o przyniesienie na procesję lilie. Msze św. w dniu odpustu 13 czerwca będą będą odprawiane na ołtarzu polowym przy kaplicy św. Antoniego o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 12.00, 17.00 (z udziałem i błogosławieństwem dzieci) i 19.00. W tym dniu będzie można wpisać się do księgi pamiątkowej.