Tydzień Misyjny

21 października Kościół obchodzi Światowy Dzień Misyjny, nazywany w Polsce Niedzielą Misyjną. To dzień modlitwy i wsparcia materialnego misji na świecie. Tego dnia odbędzie się zbiórka pieniędzy na tacę na cele misyjne.
Po Niedzieli Misyjnej następuje Tydzień Misyjny, którego hasłem w tym roku będą słowa: „Pełni Ducha i posłani”.

Leave a Reply