Jerusalem Way

W dniu 11 lutego 2019 roku o godz. 17:00 w Sanktuarium św. Stanisława Papczyńskiego na Mariankach w Górze Kalwarii odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące inicjatywy „Jerusalem Way”, której celem jest wytyczenie szlaków pielgrzymkowych do Jerozolimy.

Zgromadzonych gości powitał Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria – pan Arkadiusz Strzyżewski, następnie Kustosz Sanktuarium ks. Jan Mikołaj Rokosz krótko zreferował dzieje Nowej Jerozolimy – Góry Kalwarii. Najważniejszym punktem spotkania był pokaz filmu o projekcie „Jeruzalem Way”, podczas którego Prezes międzynarodowego stowarzyszenia „Jerusalem Way”, pan Johannes Aschauer, szczegółowo omówił przebieg szlaku do Jerozolimy oraz ideę tej inicjatywy. Następnie Pan Sławomir Molęda, przedstawiciel stowarzyszenia na Polskę, zarysował rozwój drogi do Jerozolimy w Polsce oraz koncepcję Góry Kalwarii-Nowej Jerozolimy jako polskiego centrum szlaku „Jerusalem Way”. Pan Jerzy Grzegorz Kazimierczak – Senior Konfraterni św. Jakuba w Warszawie zaprezentował przybyłym gościom inny szlak, który przechodzi przez nasze Sanktuarium, a mianowicie Świętokrzyską Drogę Świętego Jakuba. Ostatnia prezentacja pt. „Znad Morza do Jerozolimy”, którą wygłosił pan Ryszard Wenta z Lęborka – Przewodniczący Kapituły Pomorskiej Drogi św. Jakuba oraz Kurator Pomorskiej Drogi, była niezwykle inspirująca, gdyż ukazała szanse i możliwości rozwoju dla Góry Kalwarii w związku z przyłączeniem się do inicjatywy „Jerusalem Way”.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria – pan Mateusz Baj, Radni Powiatu Piaseczyńskiego oraz Rady Miejskiej w Górze Kalwarii, a także urzędnicy magistratu. Konfraternię św. Jakuba w Warszawie reprezentowała większa grupa osób ubranych w okazałe galowe stroje Konfraternii. Jak powiedział w swoim wystąpieniu Johannes Aschauer, „najtrudniejszy jest pierwszy krok”. Wydaje się, że to spotkanie było pierwszym krokiem do rozwoju inicjatywy „Jerusalem Way” w Górze Kalwarii, reszta zależy od naszego zaangażowania.
https://papczynski.pl/aktualnosci/jerusalem-way-pierwszy-krok-jest-najtrudniejszy/

Leave a Reply