Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i zarazem Dnia Świętości Życia, podczas wieczornej Mszy św. o godz. 18.00, podjęto inicjatywę Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, do której przystąpiło 71 parafian.
      – To wielka radość, że chcemy ucieszyć Boga, Miłośnika życia, naszą modlitwą w intencji najbardziej bezbronnych dzieci, których życie jest zagrożone z powodu celowego ich przerwania, bo są niechciane lub są chciane, ale ich życiu zagraża choroba – mówił w kazaniu ks. Krzysztof Stąpor MIC.
       Po kazaniu dokonano uroczystego zawierzenia rozpoczynającego dzieło, po czym ks. Krzysztof wręczył deklaracje wszystkim zgłoszonym do Dzieła Duchowej Adopcji. Natomiast na zakończenie Mszy św. dokonał poświęcenia, specjalnie przygotowanych na tę okoliczność, świec zapalonych od Paschału – symbolu Chrystusa żyjącego i odmówiono wspólnie codzienną modlitwę uczestnika Dzieła. Za tegorocznych patronów powstałej dziś wspólnoty modlitwy przyjęto św. o. Stanisława Papczyńskiego i św. Joannę Berettę Molla.   

Leave a Reply