Dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.

Kard. Nycz udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego udziału we Mszy świętej  do 29 marca:
– osobom w podeszłym wieku,
wiernym, którzy mają objawy infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura),
dzieciom i młodzieży szkolnej
dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
osobom, które czują obawę przed zarażeniem. 
–  pracownikom służby zdrowia.
KEP zachęca te osoby do modlitwy oraz duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. Link.

Leave a Reply