Odnowienie sarkofagu biskupa Stefana Wierzbowskiego

             Dnia 11 grudnia 2020 roku, dokładnie w dniu złożenia przez Ojca Stanisława Papczyńskiego „oblatio”, w jubileuszowym roku 350 – lecia założenia Zgromadzenia Księży Marianów i nadania praw miejskich Górze Kalwarii, Proboszcz, Ksiądz Waldemar Kowalski, podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim na refundację renowacji i rekonstrukcji sarkofagu oraz szat i wyposażenia grobowego ze zmumifikowanymi ciałem Biskupa Stefana Wierzbowskiego – założyciela miasta, spoczywającego w krypcie Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, „na Górce”. Wartość umowy to kwota 77 300 złotych pochodząca z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

        Pragniemy podziękować pani Monice Kasprzyk i panu Marcinowi Niedziółce za zaangażowanie w proces przygotowania umowy dofinansowania i projektu. Jednocześnie pragniemy poinformować, iż na podstawie przeprowadzonego rozeznania rynku i w wyniku negocjacji, dokonanym na etapie przygotowywania wniosku, wyłonione zostało konsorcjum złożone z najwybitniejszych w Polsce specjalistów z zakresu konserwacji metali oraz tkanek, które przeprowadzi prace konserwatorskie zgodnie z programem prac konserwatorskich zatwierdzonym decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Prace nad rekonstrukcją sarkofagu, ciała Biskupa, szat i wyposażenia grobowego rozpoczną się w pierwszej połowie 2021 roku.

  Z uwagi na kolejne działania dotyczące wyboru najkorzystniejszego docelowego miejsca złożenia sarkofagu z zmumifikowanym ciałem Biskupa prosimy o dalsze wsparcie finansowe dla tego dzieła na specjalnie utworzone konto naszej parafii.

                                              53 8003 0003 2001 0000 9653 0003

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy wsparli swoimi wpłatami, w łącznej kwocie 1455 zł, projekt rekonstrukcji i renowacji sarkofagu.

 

 
 

Leave a Reply