Day

10 września, 2021
Trwają prace związane z renowacją i rekonstrukcją sarkofagu Biskupa Stefana Wierzbowskiego – założyciela Góry Kalwarii. Zadanie realizowane jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Prace nad sarkofagiem prowadzi Konsorcjum Małgorzata Grupa i Alina Tomaszewska –Szewczyk w Toruniu. Dnia 18 września...
Continue Reading