Kontynuacja Prac Konserwatorskich Wnętrza Kaplicy Św. Antoniego

Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Górze Kalwarii w roku 2023 zrealizowała zadanie pn. Góra Kalwaria, Kaplica św. Antoniego (2poł. XVIII w.): kontynuacja konserwacji wnętrza współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.  W realizacji I etapu konserwacji sklepienia wykonano: dokumentację fotograficzną i opisową, dezynfekcję, oczyszczenie z powierzchniowych zanieczyszczeń, podklejenie i konsolidację odspojonych i rozwarstwionych tynków, reparację i stabilizację niebezpiecznych pęknięć ceglanego muru i sklepienia drutem stalowym, usunięto pudrujące się przemalowania z lat 50-tych.