Day

25 stycznia, 2024
Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Górze Kalwarii w roku 2023 zrealizowała zadanie pn. Góra Kalwaria, Kaplica św. Antoniego (2poł. XVIII w.): kontynuacja konserwacji wnętrza współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.  W realizacji I etapu konserwacji sklepienia wykonano: dokumentację fotograficzną i opisową, dezynfekcję, oczyszczenie z powierzchniowych zanieczyszczeń, podklejenie i konsolidację odspojonych i rozwarstwionych tynków, reparację...
Continue Reading
Parafia rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Górze Kalwarii w roku 2023 realizowała zadanie pn. Remont instalacji elektrycznej w kaplicy św. Antoniego-etap I. Zadanie zostało zrealizowane dzięki dotacji celowej przyznanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie oraz środkom własnym Parafii.
Continue Reading
Kurs przedmałżeński rozpocznie się 15 lutego (czwartek) 2024 roku godz. 19.00 . Zapisy na pierwszym spotkaniu (salki parafialne)
Continue Reading