Prace Konserwatorskie i Restauratorskie Kaplica Św. Antoniego

Parafia rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Górze Kalwarii w roku 2023 realizowała zadanie pn. Remont instalacji elektrycznej w kaplicy św. Antoniego-etap I. Zadanie zostało zrealizowane dzięki dotacji celowej przyznanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie oraz środkom własnym Parafii.