Wizytacja kanoniczna parafii

PLAN WIZYTACJI KS. KARDYNAŁA KAZIMIERZA NYCZA
W GÓRZE KALWARII W DNIACH 17-18 MARCA 2019R.

W niedzielę za tydzień 17 marca w ramach wizytacji kanonicznej przybędzie do naszej parafii kard. Kazimierz Nycz. Program dwudniowej wizytacji jest następujący:

Niedziela 17 marca:

8.30 – przywitanie w kościele parafialnym, sprawozdanie ks. Proboszcza;
10.00 – przemówienie do uczestników Mszy św. w Kątach i błogosławieństwo;
10.30 – udział ks. Kardynała we Mszy św. w kościele Wieczerzy Pańskiej na Mariankach, sprawowanie przez niego sakramentu pokuty i błogosławieństwo dzieci;
11.50 – Koronka do Miłosierdzia Bożego w kaplicy w DPS w intencji chorych i personelu służby zdrowia, błogosławieństwo osób obłożnie chorych;
13.00 – Msza św. w kościele parafialnym pod przewodnictwem ks. Kardynała;
14.15 – obiad z Włodarzami Miasta obecnej i poprzedniej kadencji;
16.30 – nawiedzenie cmentarza;
17.00 – spotkanie ze wspólnotami modlitewnymi naszej parafii;
18.00 – kolacja i spotkanie z Radą Parafialną.

Poniedziałek 18 marca:

8.15 – spotkanie z Burmistrzem Miasta;
8.50 – lustracja kancelarii parafialnej;
9.00 – śniadanie u Sióstr Eucharystek na Olesinku;
9.40 – spotkanie z Dyrekcją, nauczycielami i młodzieżą Zespołu Szkół im. Marszałka Franciszka Bielińskiego;
10.50 – spotkanie z Dyrekcją, gronem pedagogicznym i dziećmi Szkoły Podstawowej nr 2 im. Księcia Janusza.

Leave a Reply