Day

16 maja, 2024
Poznaj czym są MARIANKI! 22 lata to niemały okres czasu. Tak długa jest tradycja MARIANEK, czyli Ogólnopolskich Mariańskich Spotkań Młodych. Już 17-19 maja br. spotkamy się znowu pod namiotem mariankowym w Górze Kalwarii, by przeżyć doświadczenie wspólnoty, by zrobić krok naprzód, by słuchać najważniejszych Słów, by spotkać ciekawych ludzi i Tego, który od którego pochodzi...
Continue Reading